Продукти

Системата GPS Logistic е разработена за подвижни транспортни средства и е предназначена за контрол и управление на автомобилен парк и оптимизиране на свързаните с това разходи. Системата е базирана на GPS проследяване и трансфер на данни през мобилен оператор.

Целите, които са поставени при проектирането и разработката на системата са:

 • максимални удобства за оператора;
 • контрол на движението на автомобили включващ маршрутите на движение, посещението на зони, територии и др.;
 • контрол на спазването и уплътняването работното време;
 • контрол на разхода на горива;
 • контрол на работата на допълнително оборудване;
 • контрол на техническото обслужване и спазването на сервизните интервали за видовете консумативи;
 • максимално достоверна информация извлечена от бордовия компютър или от датчиците на транспортното средство и устройството;
 • генериране на справки

Съществува възможност за адаптиране на специфични изисквания на клиента със системата.

Областите на приложение на системата са многобройни като по важните от тях са:

 • в транспортни фирми – без значение малки или големи, в страната или чужбина;
 • във фирми за разнос на стоки и продукти – зареждане на магазини, куриерски услуги;
 • в охранителни фирми – контрол и управление на патрулни автомобили;
 • във фирми в сферата на услугите;
 • в автобусни и таксиметрови компании;
 • в пътно-строителни и строителни фирми;
 • за оборудване на учебни автомобили за шофьорски курсове;
 • за селскостопанска техника;
 • в системи за предаване на телеметрична информация;
 • в системи за охрана на машини, автомобили и друго движимо имущество.

Системата е Internet базирана като при клиента се изгражда работно място. Изискванията към компютърната конфигурация са непретенциозни.

Системата дава възможност за съхраняване на копие от базата с данни в работното място, което позволява Off-Line вариант за работа т.е работа без Internet връзка до сървъра.

GPSLogistic търпи непрестанна разработка. Добавянето на нови модули и функции става с автоматично Internet обновяване на софтуера за работно място, през целия срок на договора.

Произвеждаме контролери за връзка с бордовия компютър на транспортното средство. Предлагаме FMS модули за връзка с MAN, IVECO, DAF, SCANIA и MERCEDES. Постъпващата информация е архивирана и е достъпна за оператора на работното място.

Новите разработки позволяват четене на данни от бордовите компютри на лекотоварни автомобили и бусове.

Фирмата предлага GPS оборудване за осъществяване на прецизен контрол на температурата в хладилни фургони в широк температурен диапазон.

Една от последните разработки на фирмата ни е „ПАНИК БУТОН“ с вграден GPS. Бутонът позволява изпращане на алармен сигнал, съдържащ координатите на устройството. Предназначен е основно за използване в охранителни фирми, като позволява проследяване маршрута за движение на охранителя. Бутонът може да намери приложение за откриване на скиори, туристи и др.

Long life GPS tracker е предназначен за продължителна автономна работа с цел проследяване на контейнери, велосипеди, мотоциклети и др.